Εάν επισκεφτείτε, γίνετε μέλος, ή αγοράσετε από το www.videorama.gr αποδέχεστε τις παρακάτω συνθήκες.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του videorama.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις εξ αποστάσεως.

Ελπίζουμε να βρείτε την ιστοσελίδα μας χρήσιμη, ευχάριστη και προσβάσιμη. Παρακαλούμε, διαβάστε τους παρακάτω βασικούς κανόνες και όρους χρήσης με τους οποίους λειτουργεί η παρούσα ιστοσελίδα.  Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι το να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα συνεπάγεται την άμεση συμφωνία σας να ακολουθήσετε και να αποδεχτείτε τους παρόντες όρους. Εάν δέν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, παρακαλούμε μή συνεχίσετε την περιήγηση ή την οποιαδήποτε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

Η  εταιρεία μας μπορεί να ανακεφαλαιώσει, ανανεώσει ή διαφοροποιήσει το περιεχόμενο της παρούσης συμφωνίας ανά πάσα στιγμή.  Περιηγούμενοι ή χρησιμοποιούντες την παρούσα ιστοσελίδα αφού παρέλθουν οι αλλαγές, αυτόματα συμφωνείτε και αποδέχεστε όλες αυτές τις αλλαγές.  Για την δική σας ευκολία, παρακαλούμε να επισκέπτεστε την παρούσα σελίδα τακτικά για να ενημερώνεστε και να οικειοποιείστε με τους εκάστοτε Όρους και Κανόνες Χρήσης.  Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με οποιαδήποτε τακτική μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Περιεχόμενα Ιστοσελίδας

Όλη η ύλη, οι φωτογραφίες, ο σχεδιασμός και περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, εικαστικής εργασίας και απεικόνισης, κειμένων, λοιπών συναφών τίτλων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών τίτλων, και λοιπής πνευματικής ιδιοκτησίας είναι πνευματική ιδιοκτησία και ανήκουν στην κατοχή της εταιρείας μας,  εκτός κι άν αναφερθεί, ή/και αποτυπωθεί σε οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας διαφορετικά.  Η παρούσα ιστοσελίδα προστατεύεται από τους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright). Όλα τα διεθνή δίκαια, τίτλοι και συμφέροντα έχουν καταχωρηθεί. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας μας, καθώς και η ιστοσελίδα εξ'ολοκλήρου απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για την δική σας, προσωπική, μή κερδοσκοπική χρήση.  Απαγορεύεται η οποιαδήποτε άλλη χρήση της ιστοσελίδας μας και των περιεχομένων της για σκοπούς άλλους από προσωπικούς και μή εμπορικούς καθώς επίσης και η αντιγραφή, σάρωση, εκτύπωση και κατέβασμα δεδομένων οποιουδήποτε κειμένου, εικόνας, περιεχομένου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα για εμπορικούς ή έστω και μή κερδοσκοπικούς σκοπούς, εκτός από την καθαρά προσωπική χρήση.  Σε περίπτωση που όντως το κάνετε, κανένα δικαίωμα δέν θα σας αναγνωριστεί ή αποδωθεί σε εσάς.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες του videorama.gr ή μας στέλνετε e-mail επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Συμφωνείτε να λαμβάνετε επικοινωνία ηλεκτρονικά και αποδέχεστε ότι όλες οι συμφωνίες, σημειώματα, επισυνάψεις και λοιπή επικοινωνία που παρέχουμε σε σας ηλεκτρονικά ικανοποιούν κάθε νόμιμη απαίτηση όπως και ο γραπτός λόγος.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Γνωρίζουμε ότι νοιάζεστε για το πώς χρησιμοποιούνται, διακινούνται και διασφαλίζονται από εμάς οι πληροφορίες με προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από σας. Οι πληροφορίες αυτές μας βοηθούν να παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες. Ακολουθεί μια λίστα με τους τύπους πληροφοριών που συλλέγουμε.
Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για να προωθήσουμε την παραγγελία σας χρειαζόμαστε να ξέρουμε το ονοματεπώνυμο σας, το e-mail σας, την διεύθυνση σας, το τηλέφωνο αποστολής της παραγγελίας και σε περίπτωση που επιλέξετε να γίνονται οι αγορές, μέσω πιστωτικής κάρτας, τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ E-MAIL

Για να κάνουμε την επικοινωνία με σας πιο αποδοτική, συχνά παίρνουμε επιβεβαίωση ότι ανοίξατε κάποιο e-mail που σας στείλαμε

Ποιες είναι οι εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Το www.videorama.gr σε καμία περίπτωση δεν δημοσιοποιεί, αποκαλύπτει, πωλεί ή ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Το www.videorama.gr δεσμεύεται ότι στο διηνεκές θα συμμορφώνεται με τις Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για τις προσωπικές πληροφορίες που κατέχει.
Οι πληροφορίες αυτές πρέπει:

 • Να αποκτώνται και να διαχειρίζονται δικαίως
 • Να διαχειρίζονται μόνο για τους σκοπούς που αναγράφονται στην διαδικασία εγγραφής
 • Να είναι επαρκείς, σχετικές και όχι υπέρμετρες με τον σκοπό για τον οποίο έχουν αποκτηθεί
 • Να είναι ακριβείς και στο μέτρο του δυνατού ενημερωμένες
 • Να κρατούνται όχι περισσότερο από το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν αποκτηθεί
 • Να κρατούνται με την δέουσα ασφάλεια
 • Να μην μεταφέρονται σε χώρες εκτός Ε.Ε. χωρίς την ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι παραγγελίες που γίνονται στην ιστοσελίδα μας είναι ασφαλείς και προστατευόμενες. Χρησιμοποιούμε SSL (Secure Socket Layering) με κρυπτογράφηση 128 bit για την διασφάλιση των εμπορικών online συναλλαγών και όλων των πληροφοριών που εμπιστεύεστε σε εμάς διαμέσου του Διαδικτύου. Οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω του πρωτοκόλλου SSL, υπόκεινται σε έλεγχο από ειδικό λογισμικό έτσι ώστε να εξακριβώνεται το εάν έχουν αλλοιωθεί κατά τη μεταφορά. Επιπλέον ο πελάτης είναι καλυμένος από τους νόμους προστασίας καταναλωτή στην περίπτωση που τρίτο πρόσωπο χρησιμοποιήσει την πιστωτική/χρεωστική κάρτα χωρίς την έγκριση του νόμιμου φορέα της.

Η χρήση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας είναι τόσο σίγουρη και ασφαλής μέσω του διαδικτύου όσο και να την χρησιμοποιούσατε στο ίδιο το κατάστημα. Η χρέωσή της γίνεται μέσω του ασφαλούς συστήματος PayCenter της τράπεζας "EFG Eurobank Ergasias". Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας πληκτρολογούνται από εσάς σε σελίδα που φιλοξενείται στον web server της Eurobank και αποστέλλονται στον κεντρικό server της Τράπεζας με σύνδεση που προστατεύεται από το πρωτόκολλο SSL. Στη συνέχεια, ο server της Eurobank εγκρίνει ή απορρίπτει τη συναλλαγή και το αποτέλεσμα εμφανίζεται πίσω στις σελίδες του videorama.gr. Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας δέν αποθηκεύονται πουθενά, και δέν αποστέλλονται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας, στο server όπου φιλοξενείται το videorama.gr.

Συνέπειες από δόλια χρήση πιστωτικής κάρτας

Η videorama.gr αναλαμβάνει να καλύψει την ευθύνη σας προς την Τράπεζα που έχει εκδώσει τις πιστωτικές σας κάρτες (στο ποσό που προκύπτει από τη σύμβαση για την έκδοση της πιστωτικής σας κάρτας), σε περίπτωση που γίνει χρήση αυτής από μή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (δόλια χρήση πιστωτικής κάρτας). Η ευθύνη αυτή καλύπτει μόνο τις περιπτώσεις που η μή εξουδιοδοτημένη ή δόλια χρήση της πιστωτικής σας κάρτας για αγορές στη videorama.gr δεν οφείλεται σε δικό σας σφάλμα ή αμέλεια. Για το λόγο αυτό έχετε υποχρέωση αμέσως μόλις αντιληφθείτε την απώλεια της πιστωτικής σας κάρτας να προβείτε σε ενημέρωση της Τράπεζάς σας, ώστε να ακυρωθεί η πιστωτική κάρτα. Σε περίπτωση δόλιας χρήσης της πιστωτικής σας κάρτας, τα χρήματα που έχουν χρεωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό σας, θα επαναπιστωθούν ή θα σας επιστραφούν.

Μέρος της πολιτικής μας είναι να προστατευόμαστε από δόλιες χρήσεις πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, για αυτό και επανεξετάζουμε με τυχαία συχνότητα τις παραγγελίες. Ενίοτε θα σας ζητηθεί να μας παρέχετε ένα αντίγραφο του τελευταίου σας λογαριασμού πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείτε για τις παραγγελίες σας. Ο μόνος λόγος που θα ενδιαφερθούμε για τον παρόν έγγραφο είναι για να επιβεβαιώσουμε τις πληροφορίες που ήδη έχετε δώσει κατά την παραγγελία σας, όπως για παράδειγμα την διεύθυνση που χρεώνονται τα στοιχεία, το ονοματεπώνυμο του κατόχου. Οι υπόλοιπες πληροφορίες κίνησης της πιστωτικής σας κάρτας δέν μας ενδιαφέρουν, καλό πάντως είναι να καλύπτονται.

Νομικό πλαίσιο και ισχύον Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται στην videorama.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει σχετικά με τις πωλήσεις εξ αποστάσεως.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πνευματική ιδιοκτησία ιστοσελίδων

Όλο το περιεχόμενο αυτού του site, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, φωτογραφίες, αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο καθώς και κάθε είδους λογισμικό, αποτελεί ιδιοκτησία του videorama.gr ή των συνεργαζόμενων με αυτό προμηθευτών του και προστατεύεται από την Ελληνική καθώς και την Διεθνή Νομοθεσία. Η εκμετάλλευση του περιεχομένου αυτού ανήκει στο videorama.gr και προστατεύεται από την Ελληνική καθώς και την Διεθνή Νομοθεσία.

Επιτρεπτές χρήσεις του περιεχομένου από τον πελάτη

Το videorama.gr σας παρέχει την άδεια να έχετε μια περιορισμένη πρόσβαση του περιεχομένου του site, για προσωπική χρήση και σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείστε να αποθηκεύετε το περιεχόμενο αυτό στον σκληρό σας δίσκο, ούτε να το τροποποιείτε καθώς ή να το εκμεταλλεύεστε εκτός και αν έχετε τη γραπτή συγκατάθεση του videorama.gr. Η άδεια αυτή δεν περιλαμβάνει καμία εμπορική χρήση του site ή του περιεχομένου του και δεν σας δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε κανενός είδους μηχανισμούς για μαζική συγκέντρωση δεδομένων από το videorama.gr. Το περιεχόμενο καθώς και αυτό καθαυτό το site του videorama.gr, δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί ή να επαναπωληθεί χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του videorama.gr. Η χρησιμοποίηση του ονόματος ή του λογότυπου ή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου που ανήκει στο videorama.gr δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προβολής και διαφήμισης καθώς για κάθε είδους εκμετάλλευσης φήμης και πελατείας χωρίς την γραπτή συγκατάθεση μας.

Παράπονα για χρήση υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας

Το videorama.gr σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων. Αν θεωρείτε ότι η εργασία σας έχει αντιγραφεί από εμάς και εμπίπτει στον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας παρακαλούμε να αποστείλετε e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Τρόποι πληρωμής

 1. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, EFG Eurobank (Wire Transfer).
 2. Με πιστωτική κάρτα, μέσω του συστήματος PayCenter της τράπεζας Eurobank, χωρίς καμία επιβάρυνση.
 3. Με Αντικαταβολή, (C.O.D.) πληρώνετε το αντίτιμο στον υπάλληλο του courier ή στα ΕΛΤΑ Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα επιλογής για την έκδοση ως φορολογικών παραστατικών είτε απόδειξης λιανικής πώλησης είτε τιμολογίου πώλησης. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρίας, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση έδρας και επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Τρόποι και χρεώσεις αποστολής

Με courier:

Παράδοση 1-3 ημέρες και κόστος: Νομός Αττικής και πόλη Θεσσαλονίκης για τις περιπτώσεις 1), 2), 3.00€ και για την περίπτωση 3), 3.00+3.00= 6.00€. Τα κόστη αυτά ισχύουν για παραγγελίες έως 2 κιλά.

Επαρχία & Νησιά για τις περιπτώσεις 1), 2), 3.00€ και για την περίπτωση 3) 4.00+3.00=7.00€. Τα κόστη αυτά ισχύουν για παραγγελίες έως 2 κιλά.

Ενδέχεται σε ορισμένες περιοχές της επαρχίας/νησιά, να μην ισχύουν οι παραπάνω χρεώσεις. Σε αυτήν την περίπτωση θα επικοινωνεί το κατάστημα τηλεφωνικά με τον πελάτη και να τον ενημερώνει για το κόστος αποστολής.

Με ΕΛΤΑ:

Παράδοση 3-6 ημέρες. Πληρώνετε το αντίτιμο 4,50€ στο ταχυδρομείο. Το κόστος κυμαίνεται ανάλογα με το βάρος.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΗΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Επιδίωξη μας είναι το videorama.gr να είναι κατά το δυνατόν ακριβές, όσον αφορά την λειτουργία του, το περιεχόμενο και τις περιγραφές των προϊόντων.. Εάν ένα προϊόν δεν είναι όπως έχει περιγραφεί στο site/e-shop μας ή είναι ελαττωματικό , διατηρείτε το δικαίωμα να το επιστρέψετε (στην κατάσταση στην οποία το παραλάβατε).

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Το videorama.gr δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης), που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Το videorama.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αλλάζει τους όρους των συναλλαγών. Η ισχύς των νέων όρων ξεκινά με την ανάρτηση τους στο site/e-shop.

Περιορισμός Ευθύνης

Επιδίωξη της εταιρείας μας είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια

 • στην λειτουργία και λειτουργικότητά της,
 •  στις πληροφορίες των προϊόντων που βασίζονται στις πληροφορίες των εμπορικών αντιπροσώπων
 • στις περιγραφές των προϊόντων
 • στις τιμές των μεταφορικών
 • Παρόλα αυτά η εταιρεία μας δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε να παρέχει εγγυήσεις :
 • ότι η καθεαυτή λειτουργικότητα ή εξολοκλήρου λειτουργία του παρόντος ιστοχώρου θα είναι αδιάλειπτη, συνεχής ή χωρίς λειτουργικά λάθη
 • θα υπάρχει άμεση διόρθωση και επάνοδος στη λειτουργία των λογισμικών συστημάτων σε περίπτωση που έχουν προσβληθεί από ιό/ιούς ή σε αδυναμία λειτουργίας λόγω ύπαρξης ιού/ιών
 • ότι αυτή η δικτυακή περιοχή ή ο κεντρικός υπολογιστής που την καθιστά διαθέσιμη θα είναι χωρίς ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία
 •  ότι τα προϊόντα θα είναι αξιόπιστα και ενημερωμένα από επιστημονικής απόψεως.

Ως χρήστης της ιστοσελίδας μας, θα πρέπει να αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη των εξόδων συντήρησης του λογισμικού σας, του εξοπλισμού σας και οποιουδήποτε εξοπλισμού συνδέεται με την χρήση της ιστοσελίδας μας. Σαν χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας, εσείς, συμφωνείτε ότι η είσοδος σας θα υπόκειται στους όρους και κανονισμούς που διέπονται από την παρούσα ιστοσελίδα και η κάθε είσοδός σας θα γίνεται σύμφωνα με τη δική σας ανάληψη των προαναφερόμενων κινδύνων. Η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για τις φθορές ή καταστροφές οποιουδήποτε είδους στον εξοπλισμό σας που θα προκληθούν από την αδυναμία ή ανικανότητα να εισέλθετε στην ιστοσελίδα μας ή την μη προσβασιμότητά σας μέσω του εξοπλισμού σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο είσαστε δυσαρεστημένος, μη ικανοποιημένος ή μη καλυμμένος με την παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της, θα εκτιμούσαμε την όποια επικοινωνία σας μαζί μας. Παρόλα αυτά, η μοναδική νομική σας κάλυψη, εάν και εφόσον είσαστε δυσαρεστημένος, μη ικανοποιημένος ή μη καλυμμένος από την ιστοσελίδα μας είναι να πάψετε να την χρησιμοποιείτε.

Ακρίβεια Περιεχομένου

Προσπαθούμε συνεχώς για να σας παρουσιάζουμε τα προϊόντα με την μεγαλύτερη ακρίβεια για τις πληροφορίες τους. Παρόλα αυτά μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις που πληροφορίες μπορεί να είναι ελλειπείς, ανακριβείς ή απαρχαιωμένες.  Όποια τέτοια λάθη διακρίνονται είναι ανεπιτήδευτα και απολογούμαστε εκ των προτέρων για οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία αντανακλάται στην τιμή, την διαθεσιμότητα, ή και στο ίδιο το εμπόρευμα και επηρεάζει τις αποφάσεις σας για την αγορά του. Επιπροσθέτως, σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι παρέχουμε το προϊόν και τις πληροφορίες όπως μας δίνονται (as is) και δέν αμφισβητούμε ούτε την ποιότητα ούτε την ακρίβεια των δοθέντων προφορικών ή γραπτών πληροφοριών.

Η εταιρεία μας δικαιούται:

 • να  διορθώνει τα λάθη ή να ενημερώνει τις πληροφορίες των προϊόντων την οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση
 • να αρνείται ή να ακυρώνει τις παραγγελίες οι οποίες ανταποκρίνονται σε προϊόντα με λανθασμένη διατίμηση ή είναι εκτός αποθέματος ή έχουν καταργηθεί από τον προμηθευτή.